กิจกรรมวันสงกรานต์ปี 62

เนื่องในวันหยุดขึ้นปีใหม่ไทย บริษัทฯ มีกิจกรรมในพนักงานได้รดน้ำดำหัวและรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อความปรองดองภายในบริษัท โดยจัดขึ้นก่อนปีดหยุดยาวช่วงวันที่ 13-16 เม.ย. 2562